နှစ်စဥ်အစီရင်ခံစာစာအုပ်များ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ Download
2 ၂၀၂၀ နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ Download
3 ၂၀၁၉ နှစ်စဉ်အစီအရင်ခံစာ Download
4 ၂၀၁၈ နှစ်စဉ်အစီအရင်ခံစာ Download

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ