ဒေသန္တရဥပဒေ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေ(ဥပဒေအမှတ် ၅၅/၂၀၂၀) 2020-06-05
2 နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ (ဥပဒေအမှတ် ၅၄/၂၀၂၀)
3 အသေးစားနှင့်လက်လုပ်လပ်စားဓါတ်သတ္တုဥပဒေ(ဥပဒေအမှတ် ၅၃/၂၀၂၀) 2020-05-27
4 မြေယာခွန်ဥပဒေ(ဥပဒေအမှတ် ၅၂/၂၀၁၉) 2019-10-01
5 အသေးစားချေးငွေဥပဒေ(ဥပဒေအမှတ် ၄၈/၂၀၁၉) 2019-02-20
6 ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ(ဥပဒေအမှတ် ၄၃/၂၀၁၇) 2018-01-23
7 ပြတိုက်နှင့် စာကြည့်တိုက်များ ဥပဒေ (ဥပဒေအမှတ် ၄၁/၂၀၁၇) 2017-07-03
8 ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ပစ္စည်းများ ချီးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ(ဥပဒေအမှတ် ၄၀/၂၀၁၇) 2017-05-30
9 စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေ(ဥပဒေအမှတ် ၃၉/၂၀၁၇) 2017-03-31
10 ယစ်မျိုးဥပဒေ(ဥပဒေအမှတ် ၃/၂၀၁၇) 2017-03-31

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ