တရားရုံးလိပ်စာများ

တရားရုံးလိပ်စာများ


 • တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်

  ရေးလမ်း၊ ဆန်းချီရပ်ကွက်၊ ထားဝယ်မြို့။

 • ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်တရားရုံး

  သမာဓိလမ်း၊ ရွှေဘုံသာရပ်ကွက်၊ ဘုတ်ပြင်းမြို့။

 • ကော့သောင်းခရိုင်တရားရုံး

  ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ အောင်သုခရပ်ကွက်၊ ကော့သောင်းမြို့။

 • ထားဝယ်မြို့နယ်တရားရုံး

  သုခလမ်းသွယ်၊ ဆန်းချီတိုးချဲ့မြို့သစ်၊ ထားဝယ်မြို့။