ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် (ထားဝယ်မြို့)မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ လ (၂၄)၊ အောက်တိုဘာလ (၄) နှင့် (၇) ရက်နေ့များ တွင် ကြားနာမည့် ကြိုတင်သတိပေး အမှုခေါ်စာရင်း (ရာဇဝတ်)
2 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် (ထားဝယ်မြို့)မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန် လ (၈) ရက်နေ့တွင် ကြားနာမည့် ကြိုတင်သတိပေး အမှုခေါ်စာရင်း (ရာဇဝတ်)