တရားလွှတ်တော်

တရားသူကြီးများ


Judge Image

တရားသူကြီးချုပ် ဒေါ်ပိုက်ပိုက်အေး

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ် ဒေါ်ပိုက်ပိုက်အေး

Read More
Judge Image

တရားသူကြီး ဒေါ်အေးအေးသန်း

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး ဒေါ်အေးအေးသန်း

Read More
Judge Image

တရားသူကြီး ဒေါ်ရင်ရင်သန်း

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး ဒေါ်ရင်ရင်သန်း

Read More

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ