သတင်းများ

စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးဌာနဖွင့်လှစ်ခြင်း
Post Image

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်

စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးဌာနတွင်

(၁-၈-၂၀၂၂)ရက်နေ့မှစတင်၍

တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ တရားရုံးများ၌ စွဲဆိုသော တရားမကြီးမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍

စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ